FANDOM


Astatin Şövalyeleri

Flag of knighthood

Devlet Konseyi

Flag of the State Council

4c

Land location.Near Samos Island(Greece)

Images (11)

The School of Thought

Manuman

Excellency Numan Kılıç.The minister of foreign affairs.

The Astatin Knighthood was founded on the 13th of September 2016, in Western Anatolia on the foothills of Mount Samson. Her founder is agrobiologist, historian, philosopher, soldier and writer Mazlum Umut Kılıç. Astatin is the 85th chemical element. The country and the top of the hierarchy took their name after it. The 85th element Astatin, is the most rarely found element on Earth. The regime of the knighthood is Autocracy. The knights, who consider the whole humanity as their ancestors, do not accept any emphasis on religion and ethnicity, being respectful to the culture, tradition and beliefs at the same time. Instead, culture and philosophy are promoted. Searching for its unity in the consensus of thought and a united stance against evil among its citizens, the knighthood takes fighting against injustice, evil and ignorance as its goal. The State Council, The School of Thought and The Death Squads are the three state bodies.

Astatin Şövalyeliği,13 Eylül 2016 tarihinde,Anadolu’nun batı ucunda,Samson Dağları eteklerinde kurulmuştur.Kurucusu agronom,tarihçi,filozof,araştırmacı-yazar ve asker Mazlum Umut Kılıç’tır.Astatin ismi, kütle numarası 85 olan kimyasal elementten gelmektedir.Ülkeye ve hiyerarşik yapılanmanın en üst konumuna ismini vermiştir.Astatin,Dünya’da en nadir bulunan elementtir.

Şövalyeliğin yönetim biçimi otokrasidir.Tüm insanlığı atası olarak kabul eden şövalyeler,kültür,gelenek ve inançlara saygılı olmakla birlikte hiç bir şekilde dini ve etnik vurgu kabul etmezler.Bunun yerine kültür ve felsefe ön plana çıkarılmıştır. Bütünlüğünü, yurttaşlarının fikirdaşlığında ve kötülüklere karşı ortak tutumunda arayan şövalyelik,adaletsizliğe,kötülüğe ve cehalete karşı savaşmayı kendisine amaç edinmiştir.

Şövalyeler,adaleti,refahı,huzuru,gelişmeyi hedefleyen bir insanlık idealini taşımaktadır.Ve bu ideali gerçekleştirebilecek yegane güç kolektivizmdir.(Devlet,yurttaşlarının aklı ve vicdanı hür bir şekilde gelişmesine destek, bireysel çabaların birleştirilmesine ön ayak olur.Devlet,gelişim ve düzen kurumudur.)

            Şövalyeler dürüsttür,alçak gönüllüdür, yüreklidir, fedakardır,samimidir, yardımseverdir,şefkatlidir,onurludur ve düşmanına  karşı  amansızdır.Benimsemiş olduğu ilkeler ve idealde kararlıdır ve uğruna radikal davranır.Herkes gibi olmayı reddetmek,tutarlı ve samimi bir yaşam sürmek tercih meselesidir.Teknoloji çağında, gerçekleri araştırmamak,öğrenmek istememek,bilgiyi küçümsemek tercih meselesidir.Fakat tercihler kişiye sorumluluk yükler.Bu sorumluluktan kaçış yoktur.

Toplumlarda nelerin popüler,çekici ve kabul görür olduğunu bir anlık düşünecek olursanız insanlığın geldiği noktanın, tam bir dezenformasyon olduğunu görürsünüz. Kitleler,yeni dünya düzeninin hegomonyasına boyun eğerken,direnenler yalnızlaşmaktadır.Varsın yalnız kalsın şövalye! Ulu Siddartha’nın dediği gibi: “fethettiği krallığı bırakıp giden kral gibi ya da ormandaki fil gibi tek başına yalnız gez.”

Devlet Konseyi,Düşünce Okulu ve Ölüm Mangaları devletin 3 organıdır.Düşünce Okulu, bir örnekle, Baltasar Gracian’ın

“Bırakın dostça ilişkiler bilgi ve tecrübe okuluna dönüşsün, sohbetlerde kültür aktarılabilsin; böylece arkadaşlarınız öğretmenleriniz olur, sohbetin hazzına eğitimin avantajlarını da eklersiniz. Akıllı kişiler hazlarını böyle değiş tokuş etmekten keyif alırlar: Konuşurken beğeni toplar, duydukları sayesinde eğitim alırlar. Diğer insanlara hep çıkarlarımız yüzünden ilgi duyarız ama buradaki durum daha saygın niteliktedir. Buralar kibrin mabedi değil, görgünün sahnelendiği birer tiyatro olduğu için, bilge insanlar asilzade konaklarının müdavimidir. Öyle beyefendiler vardır ki, sadece kişilikleri ve davranışları ile soyluluk kerametini sergilediklerinden değil, çevrelerinde dünyevi bilgeliğin en iyi ve asil temsilcileri olan, iyi yetişmiş kişiler bulunduğu için de görmüş geçirmiş kimseler olarak itibar görürler.”

açıklaması çerçevesinde şekillenmiştir.Ölüm Mangaları,şövalyelerin savaş sanatını icra ettikleri organdır.Devlet Konseyi ise Astatin’e danışmanlık eder ve karar alıcı mekanizmadır.

“Dileyin,size verilecek;arayın,bulacaksınız;kapıyı çalın,size açılacaktır.Çünkü her dileyen alır,arayan bulur,kapı çalana açılır.”

                                                                                                     Astatin I,Mazlum Umut Kılıç

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.